vrijdag 30 maart 2012

De vogel is gevlogen!De jonge vogel in het Vuurvogelnest op basisschool de Vrije School in Ede is vanochtend uitgevlogen! Vandaag, toen de eerste leerkrachten vroeg in de ochtend het schoolgebouw binnengingen zijn zij bij toeval getuige geweest van een buitengewoon indrukwekkende gebeurtenis.
Bij het betreden van de hal waar het Vuurvogelnest eerder deze week was aangetroffen zagen zij een beweging in de buurt van het ei. Vrijwel op het zelfde moment ontstond een vuurbal.

Een lerares vertelt wat ze heeft gezien. “Het ging allemaal heel snel. Ik zag een enorme vogel op het nest neerdalen. Hij bedekte het nest met zijn gespreide vleugels. Terwijl de jonge vogel opvloog en snel uit het oog verdween zakte de oudervogel in elkaar. In de vuurbal verschroeide de grote vogel en een paar seconden later was er niet veel meer van hem over. Wat bleef waren enkele verschoeide takken en wat as.”

De heer L.E. Canard, Ornitholoog verbonden aan de Wageningen Universiteit licht de gebeurtenis toe: “De ontstaansgeschiedenis van deze soort is uniek. De Vuurvogel bouwt pas een nest als de vogel op extreem hoge leeftijd is. Bij het uitvliegen van de jonge vogel sterft de oeroude oudervogel. De Vuurvogel wordt dus als het ware herboren.”

Waar de jonge vuurvogel zich op dit moment precies bevind is niet helemaal duidelijk. Er zijn opnieuw op verschillende plekken in het schoolgebouw gouden veren gevonden. Er worden ook fladderende geluiden gemeld. Alles wijst er op dat de vogel zich in de nabijheid bevindt van basisschool de Vrije School in Ede.

We hopen u spoedig meer te kunnen melden!

Geen opmerkingen: